Naše společnost se stala poskytovatelem cloud computingu

Nově se naše společnost zapsala do kalatogu poskytovatelů cloud cumputingu je tak způsobilá zajistit základní úroveň ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací orgánu veřejné správy, bezúhonná v rozsahu bezúhonnosti požadované po kvalifikovaném správci kvalifikovaného systému elektronické identifikace a způsobilá pro poskytnutí cloud computingu orgánu veřejné správy z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob.