Elektronická spisová služba

GARANTUJEME ATESTACI SYSTÉMU ✅

ELISA 2 vyvinutá společností CNS a.s. zajistí správu dokumentů ve vaší organizaci. Pomůže Vám sledovat životní cyklus každého dokumentu od příchodu do organizace, přes jeho zpracování, až po následnou skartaci či archivaci. To vše v souladu s platnou legislativou. 

Kontaktujte násChci prezentaci

Jak to funguje?

Podání dokumentu

DIGI / ANALOG

Příjem a evidence dokumentu

PODATELNA

Zápis doručenek

Zpracování dokumentu

ZPRACOVATEL

Převod do spisovny a skartační řízení

SPISOVNA

Odeslání dokumentu

VÝPRAVNA

Přehled

Přehled

Přehledná a jednoduchá evidence dokumentů s intuitivním ovládáním.

Správa Datové schránky

Správa Datové schránky

Pohodlná správa datové schránky přímo v aplikaci ELISA 2, která Vaše datové zprávy uchová i po uplynutí 90denní lhůty.

Legislativa

Legislativa

Soulad s platnou legislativou.

Organizace

Elektronická spisová služba ELISA 2 je tím správným řešením jak pro organizace, které mají zákonnou povinnost vést spisovou službu v elektronické podobě, tak i pro organizace, které mají možnost výběru mezi listinnou a elektronickou spisovou službou. ELISA 2 je zároveň vhodná i pro jednoduchou správu datových schránek nebo přehlednou evidenci dokumentů (např. smluv) ve Vaší organizaci. 

Obce a města

Obce a města

Spisová služba je páteřním informačním systémem každého úřadu. Aplikace ELISA 2 usnadňuje úředníkům práci s evidencí dokumentů svou přehledností, intuitivním ovládáním a napojením na nástroje e-governmentu, jakými jsou například Datové schránky, CzechPOINT@Office a základní registry.

Školy a školská zařízení

Školy a školská zařízení

Hledáte-li nástroj pro vedení spisové služby v elektronické podobě ve školství, eSSL ELISA 2 je správnou volbou. Aplikace Elisa je vhodná je pro malé, střední a velké školy a školská zařízení.

Příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace

Příspěvkové a další organizace mohou vedle vedení spisové služby v elektronické podobě, využívat eSSL ELISA 2 také jako efektivní nástroj pro vedlejší evidenci dokumentů v elektronické podobě (např. smlouvy).

Aktuality

 

Zobrazit všechny aktuality
Podatelna
Podatelna

Podatelna

Příjem zásilek a jejich prvotní zaevidování do eSSL.

Zjistit více o modulu
Kancelář
Kancelář

Kancelář

Zpracování cizích nebo vlastních dokumentů.

Zjistit více o modulu
Výpravna
Výpravna

Výpravna

Odeslání dokumentů z organizace.

Zjistit více o modulu
Spisovna
Spisovna

Spisovna

Dlouhodobé ukládání dokumentů a spisů.

Zjistit více o modulu

Podpora

Zákazníci elektronické spisové služby ELISA 2 si mohou vybrat ze 2 možností uživatelské podpory:

Upgrade

Tato služba poskytuje technickou podporu a pomoc pro zákazníkům aplikace ELISA 2. Služba je poskytována prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Cílem služby je zvýšit kvalitu zákaznického servisu a zrychlit řešení problémů u zákazníků a v neposlední řadě předcházet vzniku možných problémů při  provozu aplikace. Co vše podpora Upgrade nabízí?

ikona žárovka

4 bezplatné telefonické konzultace v kalendářním měsíci

ikona žárovka

uživatelská podpora v pracovní dny od 8:00 do 17:00

ikona žárovka

aktualizace a nové verze programu reagující na technologické a legislativní změny

ikona žárovka

řešení technických problémů

Správce

Služba Správce je nadstavbou služby Upgrade, kterou nelze pořídit zvlášť. Obsahuje stejné prvky podpory jako služba Upgrade, a navíc pravidelnou kontrolu/ konzultaci v rozsahu předem stanovených hodin za výhodnější sazbu, které lze využít na poskytované služby jakými jsou:

ikona žárovka

uživatelská nastavení klienta ELISA 2 (včetně periferií)

ikona žárovka

řešení problémů s klientem ELISA 2 na prostředcích zákazníka 

ikona žárovka

školení uživatelů

ikona žárovka

řešení problémů se serverovou částí ELISA 2

ikona žárovka

kontrola serverů u zákazníka

Klíčové funkce

Podatelna

Podatelna

Příjem zásilek všemi možnými způsoby dodání (např. Datová schránka, e-mail, pošta…).


Ověřování subjektů v Základních registrech a Informačním systému datových schránek.


Automatizovaná validace elektronických podpisů, elektronických pečetí a elektronických časových razítek.


Automatizovaný převod komponent do výstupních datových formátů.


Podpora převodu dokumentu do digitální, či listinné podoby, prostředky autorizované konverze.


Možnost naskenování dokumentu do eSSL.


Podpora práce se čtečkou čárových kódů.

 

 

Kancelář

Kancelář

Přehlednost a rychlost vyhledávání mezi dokumenty a spisy na jednom místě.


Možnost evidence příchozích a odchozích zaměstnaneckých e-mailů.


Zpracování, vyhotovování a vyřizování dokumentů a spisů s kontrolou výstupních datových formátů.


Elektronické podepisování, pečetění a razítkování dokumentů.


Převody dokumentů a spisů do spisovny s kontrolou výstupních datových formátů.

Výpravna

Výpravna

Podpora práce se čtečkou čárových kódů.


Přehledná evidence odeslaných zásilek.


Podpora tisku sestavy poštovního podacího archu.


Integrace s frankovacími stroji.

 

Spisovna

Spisovna

Podpora tisku protokolů o převodu do spisovny a štítků na archivní krabice.


Přehledné vyhledávání entit ve spisovně.


Automatizovaná evidence (Archivní kniha) uložených dokumentů a spisů ve spisovně.


Evidence o zapůjčování a nahlížení do dokumentů a spisů.


Automatické vyznačení entit, nad kterými lze provést elektronické skartační řízení.


Plnohodnotné elektronické skartační řízení s vytvářením SIP balíčků dle platného znění NSESSS.

Naše služby

Reference

Spolupracujeme