Martina Šťastná, vedoucí sekretariátu, Národní filmový archiv

Elektronickou spisovou službu ELISA 2 jsme se rozhodli zakoupit po důkladném průzkumu trhu, kdy jsme si prohlédli řadu systémů eSSL a také konzultovali zkušenosti s jejich uživateli. Dosud jsme vedli spisovou službu pouze v listinné podobě. Systém ELISA 2 jsme zvolili, protože jako jediný z produktů na trhu vyhověl našim představám o uživatelsky vstřícném systému s intuitivním ovládáním, který zároveň odpovídá všem legislativním požadavkům a umožní pružně reagovat na jejich časté změny.

Přesvědčil nás přehledný a jednoduchý design bez přehlcení zbytečnými funkcemi, logická struktura systému ve čtyřech modulech, odpovídajících životnímu cyklu dokumentu, a také velice příznivá cena. Zvláště bych ale chtěla vyzdvihnout perfektní profesionalitu a vstřícnost implementačního týmu společnosti CNS, vedeného Martinem Ondřichem, díky jehož osobnímu nasazení a ochotě jsme systém zvládli otestovat, implementovat pro potřeby naší organizace, uvést do chodu, proškolit zaměstnance a následně i propojit spisovou službu s naším stávajícím ekonomickým systémem - vše bez větších problémů a ze strany CNS vždy profesionálně a s úsměvem.

Nyní máme za sebou první tři měsíce užívání systému ELISA 2, zaměstnanci se rychle naučili elektronickou spisovou službu používat a dosud jsme nemuseli řešit žádný problém ani nedostatek. Díky nahrazení listinné spisové služby elektronickou se nám daří dále racionalizovat a minimalizovat naši administrativní agendu, což je naším dlouhodobým cílem. Za Národní filmový archiv mohu systém ELISA 2 stoprocentně doporučit.