Aktuálně

bez náhledu28 Srpna 2023

EDWIS - web legislativně na jedničku

S potěšením bychom Vás chtěli informovat o tom, že jsme navázali partnerskou spolupráci se společností EDEFI, od které si slibujeme zkvalitnění a rozšíření nabídky našich služeb. EDEFI pomáhá školám, školkám, obcím a jiným příspěvkovým organizacím s předcházením legislativních nedostatků nejen na webových stránkách. Jejich systém EDWIS je uceleným řešením pro webové stránky legislativně na jedničku.

Číst více...
bez náhledu19 Srpna 2022

Nové partnerství

Stali jsme se partnery se společností Software602 a.s. Pro naše zákazníky tak můžeme zprostředkovat služby SecuSign, které zahrnují primárně vytváření vzdálených kvalifikovaných elektronických podpisů, pečetí, časových razítek apod. Integraci a samotné služby SecuSign si nyní můžete objednat přímo u nás.

Číst více...
bez náhledu11 Května 2022

Naše společnost se stala poskytovatelem cloud computingu

Nově se naše společnost zapsala do kalatogu poskytovatelů cloud cumputingu je tak způsobilá zajistit základní úroveň ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací orgánu veřejné správy, bezúhonná v rozsahu bezúhonnosti požadované po kvalifikovaném správci kvalifikovaného systému elektronické identifikace a způsobilá pro poskytnutí cloud computingu orgánu veřejné správy z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob.

Číst více...
bez náhledu17 Prosince 2021

Přečtěte si o nás

Povinný přechod na elektronickou spisovou službu - jak se s ním vyrovnávají školy? Nejpozději do konce roku 2024 budou muset školy přejít z listinné podoby spisové služby na elektronickou. Pro některé školy to bude novinka, jiné už k elektronizaci spisové služby přistoupily s předstihem. Příkladem může být 4. základní škola Nerudova Říčany, kde tak učinili už v průběhu roku 2011, a to na doporučení zřizovatele školy, tedy města Říčany.

Číst více...
bez náhledu03 Října 2021

Podzimní seminář Spisové služby 2021

Tak jako každým rokem, i letos v říjnu se uskuteční Podzimní seminář spisové služby pro stávající zákazníky, na kterém bude představena nová verze ELISY 2, kterou plánujeme dokončit na jaře 2022. Kromě představení nové ELISY 2 bude jeden blok semináře věnován Elektronickému skartačnímu řízení, o kterém bude podrobněji hovořit Mgr. Marie Procházková ze Státního oblastního archivu v Praze. 

Číst více...
bez náhledu02 Října 2021

ELISA 2 se blíží...

V současné době probíhá intenzivní vývoj nové verze naší elektronické spisové služby ELISA 2, kterou našim zákazníkům nabídneme pod obchodním názvem ELISA 2. Kromě nového, intuitivnějšího vzhledu aplikace měníme i použité technologie, a to z Microsoft Silverlight na VUE JS pro webový front-end, respektive Electron pro instalovaného klienta aplikace. První prezentace ELISA 2 pro stávající zákazníky již probíhají, s dokončením vývoje počítáme na jaře 2022, kdy proběhne migrace stávajících zákazníků na nový systém.

Číst více...
bez náhledu01 Října 2021

Novela Zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Poslanci v červnu 2021 schválili novelu Zákona č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové služby. Pro všechny veřejnoprávní původce, kteří jsou výkonem spisové služby povinni to znamená, že pokud někteří z nich doteď vedli spisovou službu analogově v podacím deníku, musejí dle novely všichni tito původci, přejít na výkon spisové služby v elektronické podobě.

Číst více...