Přečtěte si o nás

Povinný přechod na elektronickou spisovou službu - jak se s ním vyrovnávají školy?
Nejpozději do konce roku 2024 budou muset školy přejít z listinné podoby spisové služby na elektronickou. Pro některé školy to bude novinka, jiné už k elektronizaci spisové služby přistoupily s předstihem. Příkladem může být 4. základní škola Nerudova Říčany, kde tak učinili už v průběhu roku 2011, a to na doporučení zřizovatele školy, tedy města Říčany.

článek naleznete zde - www.rizeniskoly.cz