Mgr. Simona Randová, tajemnice, Město Sokolov

Elektronická spisová služba ELISA na našem městském úřadě běží bez komplikací již řadu let a je páteřním systémem celého úřadu. Za zásadní považujeme možnost její integrace do ostatních námi používaných informačních systémů, v neposlední řadě pak kvalitní uživatelskou podporu této aplikace.